Program

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumlu Madencilik Konferansı

  • 4 Aralık 2021
14.00
14.40

Açılış Konuşmaları

• Ali EMİROĞLU, Başkan, TMD
• Aydın DİNÇER, İMİB Başkanı, Maden Platformu Sözcüsü
• Cevat GENÇ, Genel Müdür, MAPEG
14.40
15.30

Oturum: Yeni Nesil Madencilik ve Z Kuşağı Madencilikten Ne Bekliyor?

• Bekir AĞIRDIR, Genel Müdür, Konda Araştırma
• Mehmet YILMAZ, İkinci Başkan, TMD
15.30
16.15

Oturum: Yenilenebilir Enerjide Stratejik Kaynak: Madenler

Moderatör: Serpil DEMİREL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Aydem Yenilenebilir Enerji
• Prof. Dr. Kerem ALKİN, Başkan, Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER)
• Okan ALTAN, Otomotiv Gazetecisi
16.15
17.30

Oturum: Paris İklim Anlaşması Işığında İklim Değişikliği ve Madencilik

Moderatör: Özgür ÖZTÜRK, Sürdürülebilirlik Profesyoneli, TMD
• Doç. Dr. Çiğdem NAS, Genel Sekreter, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
• Bahar Ubay GÜÇLÜSOY, Sürdürülebilirlik Direktörü, Şişecam Topluluğu
• Barış DOĞRU, Genel Yayın Yönetmeni, EKOIQ
• Dr. Uğur ZEYDANLI, Yönetim Kurulu Başkanı, Doğa Koruma Merkezi (DKM)
17.30
18.00

Oturum: Sorumlu Madencilik İnisiyatifi

Moderatör: Dr. Ercan BALCI, Genel Sekreter, TMD
• Ali EMİROĞLU, Başkan, TMD
• Mehmet YILMAZ, İkinci Başkan, TMD