Ali EMİROĞLU, Başkan, Türkiye Madenciler Derneği (TMD)

1958 yılı İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa’da tamamladıktan sonra 1975 yılında İTÜ-Maden Fakültesine girdi ve Maden İşletme Mühendisi olarak mezun oldu.Mezuniyetinden sonra bir dönem mühendislik hizmetleri, danışmanlık ve maden ticareti yaptı.

Mühendislik hizmetleri ile beraber endüstriyel hammaddeler ile ilgilendi, feldspat, kuvars, ocakları ve öğütme tesisi işletti.

1985 yılında mermerin Maden Kanunu kapsamına alınması ile birlikte faaliyetlerinin yoğunluğunu mermer sektörüne kaydırdı.

Hala ağırlıklı olarak mermer sektöründe faaliyet göstermekte, Türkiye’nin değişik bölgelerinde mermer ocak işletmeciliği yapmaktadır.

Türkiye Madenciler Derneği'n iki yıl Genel Sekreterlik, dört yıl İkinci Başkanlık görevlerini üstlendi ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. TÜMMER Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ-Maden Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olarak çeşitli sektörel sivil toplum kuruluşlarında da faaliyetlerini sürdürmektedir.