Bahar UBAY GÜÇLÜSOY, Sürdürülebilirlik Direktörü, Şişecam Topluluğu

Şişecam Topluluğu Strateji Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. UNDP, Gold Standard Karbon Sertifikasyon Kuruluşu ve büyük ölçekli sanayi şirketleri dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda sürdürülebilir kalkınma ve çevre yönetimi alanlarında edinmiş olduğu 17 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.

Başlıca odaklandığı alanlar arasında, sürdürülebilirlik yönetimi, iklim değişikliği stratejileri ve paydaşların güçlendirilmesi yer almaktadır. 2005’ten bu yana iklim değişikliği politikalarının gelişim süreçlerini takip etmekte ve katkılar sağlamaktadır.