Doç. Dr. Çiğdem NAS, Genel Sekreter, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

Doç. Dr. Çiğdem Nas, Uluslararası İlişkiler alanında Doçent olup, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) genel sekreterliğini yürütmektedir.

Nas, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş, Master derecesini Avrupa Sosyal Politikası alanında London School of Economics’de almıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında almıştır. Aynı Enstitü’de 1994-2007 yılları arasında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2007’den beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yine 2007’den beri Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış bir sivil toplum örgütü olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nda da çalışmaktadır.

Akademik ilgi alanları arasında Avrupa birliği, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa siyaseti ve demokratikleşme konuları bulunuyor. İklim krizi, sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat ve uluslararası ilişkiler konularında da açıklamalarıyla biliniyor.